Als ZZP’er bij Vivens Begeleiding – Samen is niet alleen

Bewust zelfstandig met Vivens

Ik wil de vaardigheden die ik bezit en mijn ‘drive’ om volop te werken met mensen, kunnen toepassen. Als ZZP’er heb ik voldoende vrijheid om datgene te kunnen doen waar ik passie bij voel in mijn werk en wat niet wordt belemmerd door bureaucratie en een wisselend beleid. Een persoonlijke benadering, dat is waar ik voor sta. Naast de ander staan; samen! De belangrijkste vraag die ik aan mijn cliënten stel is: “Wat heb jij nodig om in beweging te komen op dit moment in je leven en hoe kan ik daar ondersteunend bij zijn”?

Zoals ik mijn werk wil doen met de zorgvragers, zo kijk ik ook naar Vivens Begeleiding; het samenwerkingsverband van de ZZP’ers in de zorg. Hierbinnen heb ik de ruimte om inhoudelijk zelf te bepalen hoe ik mijn werk uitvoer en hoe ik mijn eigen werk organiseer. Zelfstandig en in nauw overleg met de zorgvrager die ik begeleid. Ik kan als ZZP’er plaatsnemen in beleidsgroepen en werkgroepen, waarin we met elkaar het beleid van Vivens Nederland maken of aanpassen. Ik wil samenwerken en een team hebben om mee te sparren. Dat is noodzakelijk om professioneel te kunnen werken en mijzelf verder te ontwikkelen, juist door in contact te zijn met mede-ZZP’ers! Op deze manier kan ik om feedback vragen en door in gesprek te gaan, kan ik zelf weer voelen waar ik lerende in ben en wat me goed afgaat. Het was zelfs een soort van ‘raar’ om te denken, dat ik dat alleen had gekund. Ik word gezien door Vivens en kan de samenwerking opzoeken, daar waar dat ondersteunend is. Dit door het ‘samen’ ontdekken wat ik op dit moment nodig heb om de volgende stap te nemen, een maatwerk voor mezelf!

Stel jezelf de vraag

Wanneer jij met een zorgvraag rondloopt en niet weet waar je kunt beginnen, stel jezelf dan de volgende vragen. Hoe zou jij het liefst willen dat er met jou wordt omgegaan? Wat is er nodig voor jou om een goed leven te leiden? Welke sociaal gewaardeerde rollen kun jij vervullen en hoe vind je mogelijkheden om je wensen te verwezenlijken? Dit kun je met de ander en dus samen uitzoeken, met degene die je hier op dit moment het beste bij kan ondersteunen. We ontwikkelen ons als we elkaar ontmoeten en daarin ervaren dat we mogen zijn wie we zijn…samen is niet alleen.

Wellicht dat de wijze woorden, die ik sinds mijn huidige studie ‘Toegepaste Haptonomie’, bij me draag, jou hierbij kunnen helpen: Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden op jouw manier en in jouw tijd – Anna Terruwe