Hoe ik werk

Jouw plan, mijn ondersteuning

Hoe zou jij het liefst willen dat er met jou wordt omgegaan? Wat is er nodig voor jou om een goed leven te leiden? Welke sociaal gewaardeerde rollen kun jij vervullen en hoe vind je mogelijkheden om je wensen te verwezenlijken? Als je zelf altijd over alle gewone dingen in het leven hebt kunnen beslissen, besef je nauwelijks hoe het is om afhankelijk te zijn van anderen die vaak voor, en over jou beslissen. Met mijn werkwijze bereik jij dat je zelf besluiten neemt en een plan maakt die past bij jouw behoeften, wensen en levenswijze.

Mijn werkwijze bestaat uit de volgende fasen:

  1. Ontmoeten
  2. Plan van Aanpak
  3. Uitvoering
  4. Evalueren

1. Ontmoeten

Ieder mens heeft een verhaal. De aandacht van mij naar jou is gericht op het contact en jouw unieke verhaal. Een hulpvraag wordt nog niet opgesteld. Wanneer jouw verhaal al direct zou worden geformuleerd tot een hulpvraag, wordt jouw eigen verantwoordelijkheid, creativiteit en jouw eigenaarschap al bij voorbaat buiten spel gezet. In het maken van jouw plan van aanpak zullen jouw wensen vanzelf tot concrete doelen gaan leiden.

2. Plan van aanpak

Via praktische instrumenten gaan wij samen (eventueel en indien mogelijk) met mensen uit jouw netwerk jouw verhaal en kwesties verhelderen. Vervolgens brengen wij jouw netwerk, wensen, verhaal, doelen en krachten/talenten op een visuele manier in kaart. Het resultaat zijn diverse posters. Wanneer we er samen voor kiezen om jouw netwerk erbij te betrekken, heeft het ook als voordeel dat het onderlinge banden en relaties versterkt. Tijdens het maken van het plan van aanpak is het ook mijn taak als ondersteuner om mee te denken en te adviseren bij de volgende gedachten: Wat past er bij jouw leeftijd, levenswijze, achtergrond en cultuur? Zijn er hoge verwachtingen? Hoe kun je ruimte creëren voor nieuwe ontmoetingen en persoonlijke ontwikkeling? Hoe kun je werken naar meer zelfredzaamheid en gewaardeerde rollen?

3. Uitvoering

Hier richten we ons op het uitvoeren van het plan aan de hand van concreet gemaakte doelen (SMART). Mijn kerntaken in de ondersteuning bij jou zijn:

  • Verbinden - ik sta naast jou en zal verbindingen weten te leggen tussen jouw directe omgeving en jouw sociale omgeving
  • Zoeken naar balans - het vinden van balans tussen jouw belangen, jouw netwerk en belangen van de samenleving
  • Professionaliteit - door mijn opgedane kennis en werkervaring
  • Domeinverbreding - ook vragen met betrekking tot werk, inkomen, opvoeding en veiligheid aan de orde stellen

4. Evaluatie

Personen en hun situaties zijn veranderlijk. Dit geldt voor zowel jou, als de mensen uit jouw netwerk. Vragen kunnen veranderen en/of er kunnen nieuwe bijkomen. Sommige afspraken binnen een plan zijn niet meer noodzakelijk of passend. Tijdens geplande evaluatiemomenten bespreken we de voortgang van het gemaakte plan met elkaar. Wat gaat er goed en wat heeft nog aandacht nodig? Het gemaakte plan kan dan eventueel worden bijgesteld.