Talenten

Enthousiast, verbindend, open, daadkrachtig, resultaatgericht, inlevend, grote lijnen ziend, horizon verbredend. Einde 2014 heb ik een Jane® test ondergaan. Dit is een persoonlijke talenten assessment, waardoor de talenten welke als het ware zijn aangeboren, naar voren komen. Hieronder geef ik mijn drie voornaamste talenten:

  • Geeftalent - Een natuurlijke aanleg en motivatie om heel lang te kunnen blijven geven zonder een direct rendement op te eisen.
  • Inlevingstalent - Een natuurlijke aanleg en motivatie om je gemakkelijk mee te laten voeren in de manier waarop anderen iets beleven en de omgeving daar zoveel mogelijk op af te stemmen.
  • Vertrouwtalent - Een natuurlijke aanleg en motivatie om op een open wijze en met veel vertrouwen de talenten, kennis, ervaring en inzichten van anderen te betrekken bij het oplossen van problemen en het uitvoeren van de werkzaamheden.
caret-down caret-up caret-left caret-right
Alan Watts

"The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it and join the dance."