Info 

Dit is een pagina met algemene informatie en info over verwijzing, betaling en vergoeding.

Geen verwijzing

Haptotherapie is direct toegankelijk, zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist. Ik ben bezig met de aanmeldingsprocedure bij de Vereniging Van Haptotherapeuten VVH en sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2

Vergoeding

In of hopelijk voor januari 2022 sta ik ingeschreven bij de VVH. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden dan een gedeelte in het aanvullende verzekeringspakket. In de polisvoorwaarden wordt aangegeven wat het vergoede bedrag per jaar is. Voor een volledig overzicht zie: vergoedingenlijst VVH.

3

Tarief en afzegging

Het intakegesprek duurt 60 minuten en kost 80 euro. Ook voor de individuele sessies haptotherapie (50 a 60 minuten) vraag ik 80 euro per keer. 
 

Indien je een gemaakte afspraak niet kan nakomen, vraag ik je om dit zo snel mogelijk door te geven. In de tijd die dan vrijkomt kan ik een andere cliënt plannen. Als de afmelding in minder dan 24 uur van tevoren gebeurt, kan de afspraak in rekening gebracht worden.

4

Betaling

Je kan de sessie op locatie uitsluitend met pin betalen. De factuur ontvang je dezelfde dag nog per mail. Indien je zorgverzekeraar een vergoedingsregeling heeft in het aanvullende pakket kun je de factuur doorsturen en wordt het deel waar je recht op hebt aan je terugbetaald.

5

Privacyverklaring

Lees hier de privacyverklaring van Haptotherapie Ellis Koopman conform de wet AVG.

6

Kwaliteitswaarborg & Klachtenregeling

De Vereniging van Haptotherapeuten VVH is de landelijke beroepsvereniging van geregistreerde GZ-Haptotherapeuten in Nederland. De VVH staat garant voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening van haar leden. Daarom heeft de VVH het Register van GZ-Haptotherapeuten ingesteld om de kwaliteit van haptotherapie, uitgeoefend door de bij haar aangesloten leden, te garanderen. De GZ-Haptotherapeut is werkzaam in de (eerstelijns) gezondheidszorg. Hij/zij heeft na een door het Ministerie van OCW erkende HBO/WO vooropleiding gezondheidszorg/welzijnszorg een door de VVH geaccrediteerde en SPHBO erkende opleiding Haptotherapie afgerond en voldoet aan de aanvullende eis van medische en psychologische basiskennis op HBO niveau.

 

Voor opname in het Register van GZ-Haptotherapeuten gelden verder nog verplichtingen ten aanzien van tuchtrecht, beroepsaansprakelijkheid, praktijkinrichting en verplichte individuele en collectieve nascholing. Gedrags- en ethische regels zijn vastgelegd in de beroepscode GZ-haptotherapeut. Verder zijn het domein van de haptotherapie en de beroepscompetenties van de GZ-Haptotherapeut omschreven in respectievelijk de Domeinbeschrijving Haptotherapie en het Beroepscompetentieprofiel GZ-Haptotherapeut.

Mocht de haptotherapie niet naar tevredenheid zijn verlopen voor je, dan is het altijd mogelijk een gesprek met mij aan te vragen. Ik luister serieus naar je verhaal. Indien dat eveneens niet een bevredigend verloop heeft kunt je een gesprek aanvragen met de vertrouwenspersoon van de beroepsvereniging om te zien of dat je verder helpt. In geval dat dit ook niet de uitkomst brengt die je had verwacht, kun je overwegen een klacht indienen bij de vereniging. Wilt je hier meer van weten? Ga dan naar de klachtenregeling.